Samtalsterapi/KBT

Vad är Samtalsterapi och KBT?

Samtalsterapi är en terapiform där man tillsammans med en utbildad samtalsterapeut bearbetar psykiska problem. Vi brukar se det som ett personligt samtal med syfte att klienten ska må bättre, medan terapeutens jobb är att lyssna, ställa frågor och stötta. Vi tycker det är viktigt att klienten känner sig trygg med att öppna sig och prata fritt om problemen, då denna typ av samtal har visat sig ge allra bästa resultat. Alla våra samtal sker därför i en lugn miljö där klienten själv bestämmer i vilken takt vi ska gå framåt i processen.

Inom samtalsterapi är det alltid klienten som är i fokus. Terapeuten fungerar som ett bollplank och kan ställa frågor som är menade att hjälpa klienten att reflektera och tänka över olika lösningar eller tankesätt. Ibland kan man prova övningar för att t.ex. övervinna en rädsla eller se situationer i nytt ljus. Klienten få även få övningar att använda sig av utanför samtalet, för att bli starkare på egen hand.

Alla våra samtal sker därför i en lugn miljö där klienten själv bestämmer i vilken takt vi ska gå framåt i processen.

Våra klienter söker samtalsterapi av olika orsaker. Vissa har mer allvarliga underliggande psykiska problem, medan andra bara vill prata lite med någon som verkligen lyssnar.

Några exempel på vanliga orsaker till samtalsterapi är:

  • Ångest
  • Depression
  • Dödsfall
  • Sjukdomar
  • Ilska
  • Relationsproblem
  • Jobbrelaterad ångest

Varmt välkommen till oss på Skeppargatan 29 på Östermalm!

OBS! För tillfället sker bokning av samtalsterapi via e-post. För bokning eller mer information når du oss på info@agonaprapatgruppen.se.