Naprapati för företag

Behöver ni en naprapat på jobbet?

Naprapati är en form av friskvård och helt avdragsgill. Vi har märkt ett ökat intresse för en naprapat som kommer till arbetsplatsen, vilket sparar tid för de anställda, medan vi även kan se över företagets ergonomiska miljö. Företagets vinst blir friskare och nöjdare personal med färre sjukskrivningar.

Vi eftersträvar att hjälpa alla på bästa möjliga sätt. Utifrån individens förutsättningar diskuterar vi träning, stretchövningar, ergonomi och vid behov eventuell rehabilitering.

Företagets vinst blir friskare och nöjdare personal med färre sjukskrivningar.

Det finns olika sätt att finansiera behandlingar och är fritt för företaget att bestämma. Vid delsubventionering dras en överenskommen summa från den anställdes lön. Om företaget önskar stå för hela kostnaden kan antalet behandlingar maximeras per månad eller år, eller bedömas per enskilt fall, så även vilka som ska omfattas av avtalet.

Kontakta oss för mer information