Företag

Naprapati är en form av friskvård och helt avdragsgill. Vi har märkt ett ökat intresse för en naprapat som kommer till arbetsplatsen, vilket sparar tid för de anställda, och vi kan även se över företagets ergonomiska miljö. Företagets vinst blir i form av friskare och mer nöjd personal och därmed färre sjukskrivningar.

Vi eftersträvar att hjälpa var och en på bästa möjliga sätt. Utifrån individens förutsättningar diskuterar vi även träning, stretchövningar, ergonomi och eventuell rehabilitering vid behov.

Det finns olika sätt att finansiera behandlingar, och är fritt för företaget att bestämma. Vid delsubventionering dras en överenskommen summa från den anställdes lön. Om företaget önskar stå för hela kostnaden kan antalet behandlingar maximeras per månad eller år, eller bedömas per enskilt fall. Så även vilka som skall omfattas av avtalet.