Våra behandlingar

Massage

Massage har många positiva effekter. Blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Vid massage frigörs bland annat oxytocin som lugnar, och endorfiner, kroppens eget smärtstillande ämne.

Massage löser genom bearbetning av muskelfibrer, senor och ligament upp spänningar och eventuell ärrvävnad, från tidigare skador.

De positiva effekterna av massage är ökad blod- och lymfcirkulation i musklerna och en avslappnande känsla. Dessutom anses massage påskynda kroppens naturliga läkningsprocesser, ha en lugnande effekt på nervsystemet, samt förebygga skador.

Massage motverkar stress och ökar koncentrationsförmågan samt det allmänna välbefinnandet. Många upplever även att sömnen förbättras.

Stretching

Stretching kan aldrig skada om övningarna utförs korrekt och med kontroll och kunskap om musklernas fästen så att lederna inte överansträngs. Stretching har en rad positiva effekter och stimulerar, likt massage, kroppens naturliga återhämtningsförmåga.

Stretching motverkar träningsvärk, vilket är mjölksyrerester som kvarstår i musklerna efter träning. För att motverka stelhet är 25-30 sekunder, 3 gånger per muskel en bra riktlinje.

Stretching medför ökad rörlighet, vilket är viktigt för alla idrottare. Strama och spända muskler kan leda till irritation på längre sikt skador på muskelfästen och blodkärl. Genom regelbunden stretching ökar rörligheten och risken för muskelbristningar och skador på senor minskar.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter kallas i dagligt tal för muskelknutar och innebär att ett smärtande område hör samman med en triggerpunkt någon annanstans på kroppen. Detta kallas refererad smärta. En utbildad terapeut vet vilka punkter som hör samman med vilka områden och kan således behandla ursprunget till smärtan.

Triggerpunkter är vanligtvis känsliga för tryck och kan utstråla en skarp, intensiv smärta. De behandlas mest med pressur, akupunktur, stretching och massage.

Har du smärta kan muskeln vara svår att stretcha själv. Vid pressur eller akupunktur erhåller muskeln syrerikt blod och slaggprodukter transporteras bort. Muskeln slappnar av, smärtan avtar och försiktiga stretchövningar är möjliga.

Akupunktur

Akupunktur innebär att tunna, sterila nålar sticks i i huden på särskilda punkter. Akupunktur kom till Sverige på 1960-talet men har används inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år. I Sverige används akupunktur som smärtstillande och i viss utsträckning inom hälso- och sjukvården.

Den svenska akupunkturen utgår inte från energiflöden till skillnad från den kinesiska, utan anses ge en lokal hämning av smärtsignaler i ryggmärgen, och innebär att bestämda punkter på kroppen stimuleras, så att kroppens egna smärtstillande ämnen, endorfinerna, kan bildas och frigöras.

Manipulation

Manipulation kan utföras av en legitimerad naprapat eller kiropraktor, som justering av en led för att återfå dess naturliga funktion. Med ett snabbt tryck i bestämda lägen, ökar naprapaten rörligheten i leden vilket leder till att de omkringliggande musklerna slappnar av.

Mobilisering har samma syfte som manipulation, men istället för ett snabbt tryck, får leden och musklerna arbeta i ett ytterläge. Mobilisering är en mjukare variant av manipulation och är ett bra alternativ till detta.